NyomtatásE-mail

Befejeződtek a felújítási munkálatok!

( 21 értékelés )

SZENTELÉSRE KÉSZ A MEGÚJULT SZENT ANNA KÁPOLNA!

Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából lehetőséget kaptunk arra,

hogy a Szent Anna kápolnát, ahol az írót megkeresztelték, felújíthassuk. A kápolna a

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) meghívásos pályázatán elnyert összegből születhetett

újjá. A lehetőségért és támogatásért köszönetet szeretnénk mondani L. Simon

Lászlónak, az NKA alelnökének és Rodics Eszternek, a Gárdonyi Emlékév

főszervezőjének azért, hogy kezdeményezte a kápolna felújítását. A pályázatot a

katolikus egyházközség részéről Balczó Andrea készítette el, és ő koordinálta a

kivitelezést is.

 

A felújítás 2013. május 8-án kezdődött és a megújult kápolnát 2013. augusztus 3-

án Spányi Antal megyés püspök szenteli fel. Az építészeti terveket Szabó Zsolt, a

tartószerkezeti megerősítés terveit pedig Marczell Kolos statikusmérnök készítette.

A kápolna kertjének tervezése Gecséné dr. Tar Imola nevéhez fűződik.

A külső és belső munkák kivitelezését a Hegyi József által irányított Fenyő KHT Kft

végezte. Az ő műhelyükben készült el az új szembemiséző oltár, a szentély bútorzata,

az ablakok és ajtók. A Hess János Mihály által festett oltárképet Lángi József és B.

Juhász Gyöngyi restaurálták.

Az elmúlt hetekben megerősítettük a födémet, összeabroncsoltuk az épületet,

megerősítettük a kápolna alapját. A cserépfedés alá új tetőfólia került, és új

bádogozást kapott a timpanon és a falszegélyek is. Megoldottuk a kápolna esővíz-

elvezetését fekvő ereszrendszer és a járda alatt szivárgó rendszer kiépítésével,

amelyen keresztül a víz a szikkasztó aknába kerül. A kápolna kívülről új nemes

vakolatot kapott, megtisztultak az ablakok és az ajtót keretező kő keretek.

Kimeszeltük a belső teret az eredeti szín halványabb változatában, megújultak a

szobrok és eredeti Kelheim csempével burkoltuk a belső templomtér padozatát.

A kápolna kertjében 60 bokrot és cserjét ültettünk társadalmi munkában. 

A kápolna felújítása nagyon sok ember munkája, adománya, segítsége nyomán

valósult meg! Az ünnepi szentmise keretében mindannyiuknak külön is megköszönjük

áldozatos tevékenységüket! Isten áldja őket!

 

Képriport a kivitelezési munkákról:

1. alap megerősítése 2. tereprendezés 3. abroncsolás 4. szikkasztó feltöltése

         1. födém megerősítése 2. fatuskó kiemelése      3.-4. külső vakolás

                        1.-2. bádogozás                     3.-4. megtalált freskótöredékek

                          1.-2. a belső festés előtti állapot        3. ablakcsere 

1.-2. lázas munka az asztalosműhelyben    3. készül a szembemiséző oltár

4. a hajó padlójának burkolása Kelheim-csempékkel

parkosítási munkálatok

      1. az új oltár a helyére kerül 2.-3.-4. a restaurált oltárkép efoglalja méltó helyét

akik a felújítást végezték!!! (nem mindenki szerepel a képen!)

 

 

joomla template