Köszöntjük weblapunkon

NyomtatásE-mail

( 10 értékelés )

NAGYSZOMBAT

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír

előtt időzve. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény

liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A jelenlegi

liturgikus rend igen ősi gyökerű, a IV. századra vezethető vissza.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 37 értékelés )

Húsvéti köszöntő

A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!

Krisztus, ártatlan Bárány:

vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját.

Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll:

élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 10 értékelés )

NAGYPÉNTEK

Jézus halálával minden embert megváltott. Nagypénteken, a keresztáldozat

emléknapján erre hívja fel minden jóakaratú ember figyelmét a Katolikus Egyház. Ezen

a napon az egyház nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket és nem mutat be

szentmiseáldozatot, ezzel is a Megváltó halála feletti mély gyászt fejezi ki. 

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 11 értékelés )

NAGYCSÜTÖRTÖK 

Nagycsütörtök estével megkezdődik a nagyböjti időszak végét jelentő Szent Háromnap

a Katolikus Egyházban. Ekkor emlékezünk Jézus szenvedésének kezdetére: az utolsó

vacsorára. Nagycsütörtök délelőtt a megyés főpásztorok együtt celebrálják az

olajszentelési misét egyházmegyéjük papjaival. Ezen a szertartáson a püspökök

megszentelik a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a bérmálás szentségének

kiszolgáltatásakor használt krizmát.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 13 értékelés )

A GÁRDONYI KARITÁSZ CSOPORT KÖZLEMÉNYE

2014. novemberében pályázhattunk egy új vegyestüzelésű kályhára a székesfehérvári

karitászközpont segítségével. Városunkban akkor a leginkább rászoruló, egy dinnyési

egyedülálló férfi volt, aki december elején birtokba is vehette az új kályhát.

Az adventi időszakban sok segítséget kaptunk a Testvérektől. A templomi tartós

élelmiszer-gyűjtés, a tárgyi adakozás, a pénzadományok, a vasárnapi jótékonysági

vásárokon való részvétel és vásárlás következtében 2014 karácsonyára is tartalmas

élelmiszer- és játékcsomagokat tudtunk eljuttatni a segítségre szoruló magányos

emberekhez, családokhoz.

Bővebben...