Köszöntjük weblapunkon

NyomtatásE-mail

( 0 értékelés )

Az agárdi Karitász csoport felhívása!

Kedves agárdi lakosok! A Karitász ruhaosztásához keresünk a ruháknak tároló helyiséget, ami tiszta, száraz és viszonylag közel van az agárdi Katolikus templomhoz.

Segítséget előre is köszönjük.

Tisztelettel: az agárdi Karitász csoport

Elérhetőség: Lévai Mónika

06-70-6135441 vagy 22-357798

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

NyomtatásE-mail

( 11 értékelés )

Irgalmasság Szentéve

2015. december 8. – 2016. november 20.

Szentatyánk, Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság Rendkívüli Szentéve 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén ér véget.

Ezen a napon – bezárva a Szent Kaput – mindenekelőtt hálánkat és köszönetünket fejezzük majd ki a Szentháromságnak, hogy megadta számunkra a kegyelemnek ezt a rendkívüli időszakát. Krisztus uralma alá helyezzük majd az Egyház életét, az egész emberiséget és a mérhetetlen kozmoszt, hogy hajnali világosságként árassza ránk irgalmasságát, és így valamennyien a közeljövő iránt érzett felelősséggel építhessünk gyümölcsözőbb történelmet.” (Misericordiae Vultus 5. p.)

Egyházmegyénkben a szentévet a székesfehérvári Szent Imre templomban fogjuk ünnepélyesen bezárni 2016. november 20-án (Krisztus Király vasárnapján) a 10,30-kor kezdődő koncelebrált szentmise keretében.

Tisztelettel és szeretettel hívom a székváros papságát és az egyházmegye híveit kiemelkedő ünnepünkre.

Ferenc pápa imája az

irgalmasság rendkívüli szentévére

Urunk Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei

Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat és

szabadok leszünk.

Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a

házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy

teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a

mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk

szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd

Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a

megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te

látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.

Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz

együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add,

hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.

Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság

szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse

el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a

szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol

az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen.

 

A Szentatya az alábbiakban rendelkezett a jubileumi búcsú feltételeiről

Teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik megtérésük vágyának jeleként

elzarándokolnak a szentévi kapukhoz, melyeket a székesegyházakban vagy a

megyés-püspök által meghatározott más templomokban nyitnak meg, szent-gyónásukat

elvégezték és szentmisén vesznek részt, továbbá elmondják a Hiszekegyet és

imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;

 

Akik idősek, betegek és többnyire nem tudják elhagyni lakásukat, elnyerik a teljes

búcsút, ha megáldoznak, vagy a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a

szentmisébe és a közös imádságba;

 

Akik börtönben vannak, még ha megérdemelten is, elnyerhetik a búcsút a börtön

kápolnájában, ha van ilyen, vagy valahányszor átlépik a saját börtöncellájuk kapuját és

imádságban a Mennyei Atyához fordulnak, mert Isten irgalma átalakíthatja szívüket;

 

Valahányszor egy hívő az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek egyikét (vagy

többet is) végrehajtja, személy szerint bizonyosan elnyeri a jubileumi búcsút;

 

A jubileumi búcsú az elhunytak javára is elnyerhető. Ahogyan megemlékezünk róluk a

szentmisében, úgy imádkozhatunk értük a szentek közösségének nagy misztériumában,

hogy az Atya irgalmas arca szabadítsa meg őket minden büntetéstől, és ölelje magához

őket a vég nélküli boldogságban.

 

Az Isteni Irgalmasság Kapuja a Székesfehérvári Egyházmegyében a

székesfehérvári Szent Imre templom (Barátok temploma) főbejárata,

valamint január 30-tól a bodajki kegytemplom kapuja.

 

 
joomla template