Köszöntjük weblapunkon

NyomtatásE-mail

( 0 értékelés )

AZ ÚR KRISZTUSBAN FELKENT BENNÜNKET AZ ÖRÖM OLAJÁVAL

Ferenc pápa április 17-én, nagycsütörtökön délelőtt fél tíz órai kezdettel a Szent Péter-

bazilikában mutatott be krizmaszentelési szentmisét a Rómában tartózkodó

bíborosokkal, püspökökkel és számos pappal. Nagycsütörtökön az egyház két

szentmisével a papság és az Eucharisztia alapítására emlékezik. Hálát adunk Jézusnak,

hogy az Oltáriszentséget rendelte, és megalapította a papságot. A délelőtti

krizmaszentelési szentmisét minden megyéspüspök papjaival együtt mutatja be. A

homília után a jelenlevő papok megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. Az esti

szentmisével az utolsó vacsorára, az Eucharisztia alapítására emlékezünk.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 51 értékelés )

HÚSVÉTI ÜNNEPI MISEREND 

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy elkészült az agárdi Szent István király

plébániához tartozó egyházközségek 2014. évi Húsvéti Ünnepi Miserendje, melyet az

alábbiakban ismerhetnek meg!

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 15 értékelés )

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP

(lat.: SACRUM TRIDUUM PASCHALE) Krisztus keresztre feszítésének, sírbatételének és

feltámadásának három napja”, vagyis az az időszak, amikor a megváltás legnagyobb

titkait ünnepeljük: a nagycsütörtök esti utolsó vacsora ünneplésétől a húsvétvasárnapi

esti dicséretig tartó három nap. Ez az egész egyházi év tetőpontja.

Az alábbiakban részletes információkat olvashatnak az ünnepkörről!Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 1 értékelés )

"CSÓKOLJUK MEG A KERESZTET, AZ EMBERISÉG SEBÉT!" 

„Jézus, aki átment ezen az életen, arra hív, hogy kövessük őt a megaláztatás útján” –

mondta katekézisében a Szentatya április 16-án, nagyszerdán. Így buzdított:

„szemléljük a Keresztrefeszítettet... Ő magára vette az egész emberi szenvedést”.

Ma, nagyhét közepén a liturgia szomorú történetet mond el: Júdás árulását, aki elmegy

a főtanácshoz, és felajánlja, hogy pénzért elárulja Mesterét: „Mennyit adtok nekem, ha

kiszolgáltatom őt?” Jézusnak ezután ára van.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 4 értékelés )

"KIRE HASONLÍTOK? JÚDÁSRA VAGY MÁRIÁRA?"

Több tízezer hívő töltötte meg a Szent Péter teret és környékét, hogy részt vegyen

Ferenc pápa virágvasárnapi szentmiséjén, amely délelőtt fél 10-kor kezdődött el. Ez a

nap egyben a 29. ifjúsági világnap, amelyet ebben az évben világszerte egyházmegyei

szinten ünnepelnek meg a hívek. Az idei téma Máté evangéliumából vett idézet:

„Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa” (Mt 5,3).

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 5 értékelés )

VIRÁGVASÁRNAPI SZERTARTÁS AGÁRDON

Képek: Bazsa Foto

 

NyomtatásE-mail

( 2 értékelés )

REKORD MENNYISÉGŰ ADOMÁNY A NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-

GYŰJTÉSEN - Húsvét előtt ismét megrendezték a templomokban a

tartósélelmiszer-gyűjtést, amelynek eredményéből a Karitász-csoportok készítenek

húsvéti ajándékcsomagokat a rászorulók számára. Az idei nagyböjti akció során

rekord mennyiségű adomány gyűlt össze. A több mint 165 tonna élelmiszerből

országosan több mint 20 ezer család részesül még az ünnep előtt.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 18 értékelés )

"ÁLDOTT, KI AZ ÚR NEVÉBEN JÖN!"

Virágvasárnapot ünnepli az egyház most vasárnap, április 13-án. Ezzel a nappal

megkezdődik a nagyhét, amely a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra

vezet el bennünket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik

meg a Katolikus Egyház.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 5 értékelés )

AZ IGAZI BÖLCSESSÉG A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA

Ne legyünk ízetlen, sótlan keresztények, legyen életünknek evangéliumi íze, krisztusi

illata – buzdított Ferenc pápa a szerda délelőtti általános kihallgatáson elhangzott

katekézisében. „Kedves testvérek, jó napot kívánok! Ma új ciklust kezdünk a

Szentlélek ajándékairól – jelentette be a Szent Péter teret megtöltő híveknek a

Szentatya.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 10 értékelés )

KI KELL JÖNNÜNK ABBÓL A SÍRBÓL, AHOVÁ ÖNZÉSÜNK TASZÍTOTT

„Krisztus nem törődik bele, hogy bűneinkkel sírboltot építettünk magunknak”. A

Szentatya beszédében Nagyböjt ötödik vasárnapjának evangéliumi szakaszához, Lázár

feltámasztásához fűzte gondolatait. A Jézus által véghezvitt csodás „jelek” betetőzése

Lázár feltámasztása. Ez túlságosan nagy gesztus, isteni mivolta túlságosan egyértelmű

ahhoz, hogy a főpapok eltűrjék, ezért, amint tudomást szereznek az esetről,

elhatározzák, hogy megölik Jézust (vö. Jn 11,53).

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 11 értékelés )

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk adónk egy részéről. 1%-át valamelyik

egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. Az egyház kéri, hogy

a rendelkező nyilatkozatot azok is csatolják bevallásukhoz, akiket adóbevallás

készítésére köteleztek, de adófizetésük nem keletkezett. Ez azért fontos, mert a

Katolikus Egyház 1%-ának számításánál a rendelkezők számát is figyelembe

veszik. Kérünk mindenkit, aki fontosnak tartja az egyházak és civil szervezetek

támogatását, éljen a lehetőséggel és ajánlja föl Személyi jövedelemadója 1%+1%-

át. Tudni kell, hogy a felajánlás miatt nem kell több adót befizetni, ugyanakkor komoly

segítséget jelent az 1% az oktatási, karitatív munkák folytatásához. 

A Katolikus Egyház technikai száma továbbra is: 0011

Kérjük, hogy éljen ezzel a lehetőséggel és ismertesse barátaival és ismerőseivel is!

A kisasztalon tájékoztató lapokat találnak!

 

NyomtatásE-mail

( 11 értékelés )

A NAGYBÖJTI IDŐSZAKRÓL

Ferenc pápa nagyböjti üzenetének vezérgondolatául a következőt választotta:

Urunk Jézus Krisztus "Értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által

meggazdagodjatok!" (2 Kor 8,9) Az alábbi dokumentumban a Nagyböjthöz kapcsolódó

tudnivalókról tájékozódhatnak! 

NyomtatásE-mail

( 9 értékelés )

HITOKTATÁS EGYHÁZMEGYÉNKBEN

A Magyar Katolikus Egyház több mint 1000 éve végez Magyarország területén

hitoktatást. Az évszázadok során fontos szerepe volt abban, hogy ezen a területen

még él a magyarság, hogy családok sokasága elkötelezett módon él hívő életet az

egyház és a nemzet javára. A hitoktatás formái, lehetőségei sokat változtak az idők

során. A legutolsó jelentős változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC

törvény hozta, mely a 2013/2014. tanévtől az állami fenntartású iskolákban új

tantárgyként felmenő rendszerben bevezette az erkölcstan/hit-és erkölcstan

tantárgyat.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 32 értékelés )

URUNK JÉZUS KRISZTUS "ÉRTETEK SZEGÉNNYÉ LETT, HOGY SZEGÉNYSÉGE

ÁLTAL MEGGAZDAGODJATOK" - Ferenc pápa a második korinthusi levél mondatát

választotta első nagyböjti üzenete vezérfonalául, hogy ezek a szavak mutassák

számunkra a személyes és közösségi megtérés útját.

Bővebben...