Köszöntjük weblapunkon

NyomtatásE-mail

( 1 értékelés )

MIÉRT KERESITEK AZ ÉLŐT A HOLTAK KÖZÖTT?

A pápa a mai általános kihallgatáson elhangzott katekézisében azokat a szavakat

ismételte, amelyeket az angyal mondott húsvét hajnalán a Jézus sírjához siető

asszonyoknak: „Miért keresitek az élőt a holtak között?” A húsvéti örömről elmélkedve

a Szentatya többször megszakította leírt beszédét, és rögtönözött szavakkal arra

buzdította a Szent Péter teret megtöltő hívősereget, hogy vele együtt ismételje az

angyal Jézus feltámadását hirdető szavait: „Miért keresitek az élőt a holtak között?”

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 4 értékelés )

HÚSVÉTVASÁRNAP AGÁRDON

Képek: Bazsa Foto

 

NyomtatásE-mail

( 3 értékelés )

CHRISTUS SURREXIT, VENITE ET VIDETE!

A húsvétvasárnapi szentmise után Ferenc pápa körbejárta a Szent Péter teret, hogy

köszöntse az egybegyűlt híveket, ezt követően az „áldások erkélyén” felolvasta húsvéti

üzenetét, majd kiosztotta a hagyományos Urbi et Orbi-áldást.

Kedves Testvéreim, boldog húsvétot! Az egész világon szétszóródott egyházban

visszhangzik az angyal asszonyokhoz intézett üzenete: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti

Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt... Gyertek, nézzétek meg

a helyet, ahol nyugodott!” (Mt 28,5–6)

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 12 értékelés )

HITOKTATÁS EGYHÁZMEGYÉNKBEN

A Magyar Katolikus Egyház több mint 1000 éve végez Magyarország területén

hitoktatást. Az évszázadok során fontos szerepe volt abban, hogy ezen a területen

még él a magyarság, hogy családok sokasága elkötelezett módon él hívő életet az

egyház és a nemzet javára. A hitoktatás formái, lehetőségei sokat változtak az idők

során. A legutolsó jelentős változást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC

törvény hozta, mely a 2013/2014. tanévtől az állami fenntartású iskolákban új

tantárgyként felmenő rendszerben bevezette az erkölcstan/hit-és erkölcstan

tantárgyat.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 3 értékelés )

A SZENTATYA SZENTMISÉJE A VIRÁGBA BORULT SZENT PÉTER TÉREN

Húsvétvasárnap a pápa a szokásnak megfelelően egyedül mutatta be a szentmisét,

amelyen nem mondott homíliát. Az idei szertartás különlegessége volt, hogy a bizánci

szertartás csodálatos énekei, a sztichirák is felhangzottak, mivel a latinok és a keleti

egyházak idén egy időpontban ünneplik a Feltámadást.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 3 értékelés )

FERENC PÁPA A SZENT PÉTER-BAZILIKÁBAN VEZETTE A HÚSVÉTI VIGÍLIÁT

ÉS PÉNZT ADOTT A SZEGÉNYEKNEK - A teljesen sötétbe borult Szent Péter-

bazilikában kezdődött a vigília szertartása, amelyen Ferenc pápa tíz embert keresztelt

meg, olaszokat és külföldieket is. A szertartás a bazilika bejáratánál indult, ahol az

egyházfő megáldotta a tüzet és a húsvéti gyertyát. Innen Ferenc pápa és a vele

koncelebráló kétszáz pap a bazilika főhajóján át az oltárig haladt.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 6 értékelés )

A KERESZTBEN LÁTJUK AZ EMBER SZÖRNYŰSÉGÉT ÉS ISTEN IRGALMÁNAK

VÉGTELENSÉGÉT - „Nem a gonoszé, hanem a szereteté, az irgalmasságé, a

megbocsátásé az utolsó szó” – hangsúlyozta a Szentatya a Colosseumnál megtartott

hagyományos keresztúti ájtatosságon, amelyen negyvenezer hívő vett részt. Isten Jézus

keresztjére helyezte bűneink egész súlyát: az összes igazságtalanságot, amelyet Káin

elkövetett, Júdás és Péter árulásának keserűségét, az erőszakosok hiúságát, a hamis

barátok önteltségét.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 34 értékelés )

Húsvéti köszöntő

A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!

Krisztus, ártatlan Bárány:

vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját.

Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll:

élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 5 értékelés )

FERENC PÁPA SZELLEMI ÉS TESTI FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK LÁBÁT

MOSTA MEG - Az utolsó vacsorára emlékező nagycsütörtöki misét Ferenc pápa egy

rokkantbetegeket segítő római katolikus egészségügyi intézményben mutatta be, ahol

12 szellemi és testi fogyatékkal élő embernek mosta meg a lábát. A Don Carlo Gnocchi

olasz pap által alapított rehabilitációs központ betegei az intézmény kapujában várták

Ferenc pápát, aki egyenként köszöntötte őket.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 7 értékelés )

AZ ÚR KRISZTUSBAN FELKENT BENNÜNKET AZ ÖRÖM OLAJÁVAL

Ferenc pápa április 17-én, nagycsütörtökön délelőtt fél tíz órai kezdettel a Szent Péter-

bazilikában mutatott be krizmaszentelési szentmisét a Rómában tartózkodó

bíborosokkal, püspökökkel és számos pappal. Nagycsütörtökön az egyház két

szentmisével a papság és az Eucharisztia alapítására emlékezik. Hálát adunk Jézusnak,

hogy az Oltáriszentséget rendelte, és megalapította a papságot. A délelőtti

krizmaszentelési szentmisét minden megyéspüspök papjaival együtt mutatja be. A

homília után a jelenlevő papok megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. Az esti

szentmisével az utolsó vacsorára, az Eucharisztia alapítására emlékezünk.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 7 értékelés )

"CSÓKOLJUK MEG A KERESZTET, AZ EMBERISÉG SEBÉT!" 

„Jézus, aki átment ezen az életen, arra hív, hogy kövessük őt a megaláztatás útján” –

mondta katekézisében a Szentatya április 16-án, nagyszerdán. Így buzdított:

„szemléljük a Keresztrefeszítettet... Ő magára vette az egész emberi szenvedést”.

Ma, nagyhét közepén a liturgia szomorú történetet mond el: Júdás árulását, aki elmegy

a főtanácshoz, és felajánlja, hogy pénzért elárulja Mesterét: „Mennyit adtok nekem, ha

kiszolgáltatom őt?” Jézusnak ezután ára van.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 8 értékelés )

"KIRE HASONLÍTOK? JÚDÁSRA VAGY MÁRIÁRA?"

Több tízezer hívő töltötte meg a Szent Péter teret és környékét, hogy részt vegyen

Ferenc pápa virágvasárnapi szentmiséjén, amely délelőtt fél 10-kor kezdődött el. Ez a

nap egyben a 29. ifjúsági világnap, amelyet ebben az évben világszerte egyházmegyei

szinten ünnepelnek meg a hívek. Az idei téma Máté evangéliumából vett idézet:

„Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa” (Mt 5,3).

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 16 értékelés )

VIRÁGVASÁRNAPI SZERTARTÁS AGÁRDON

Képek: Bazsa Foto

 

NyomtatásE-mail

( 24 értékelés )

"ÁLDOTT, KI AZ ÚR NEVÉBEN JÖN!"

Virágvasárnapot ünnepli az egyház most vasárnap, április 13-án. Ezzel a nappal

megkezdődik a nagyhét, amely a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra

vezet el bennünket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik

meg a Katolikus Egyház.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

( 17 értékelés )

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk adónk egy részéről. 1%-át valamelyik

egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. Az egyház kéri, hogy

a rendelkező nyilatkozatot azok is csatolják bevallásukhoz, akiket adóbevallás

készítésére köteleztek, de adófizetésük nem keletkezett. Ez azért fontos, mert a

Katolikus Egyház 1%-ának számításánál a rendelkezők számát is figyelembe

veszik. Kérünk mindenkit, aki fontosnak tartja az egyházak és civil szervezetek

támogatását, éljen a lehetőséggel és ajánlja föl Személyi jövedelemadója 1%+1%-

át. Tudni kell, hogy a felajánlás miatt nem kell több adót befizetni, ugyanakkor komoly

segítséget jelent az 1% az oktatási, karitatív munkák folytatásához. 

A Katolikus Egyház technikai száma továbbra is: 0011

Kérjük, hogy éljen ezzel a lehetőséggel és ismertesse barátaival és ismerőseivel is!

A kisasztalon tájékoztató lapokat találnak!