NyomtatásE-mail

A Prohászka Imaszövetség

( 37 értékelés )

A Székesfehérvári Egyházmegye nehéz helyzetbe került. Hivatások száma csökken,

a papokra háruló feladatok egyre nagyobbak. Nyomasztó teher lett a lelkipásztori

munka a túlterheltség miatt. A világban eluralkodott gondolkodásmód nem kedvez

a papi és szerzetesi hivatások elfogadásának, Isten hívó szavának meghallásának.

Tudjuk, hogy sok a teendőnk a hivatások ébresztésében, sok feladat hárul ránk,

hogy értővé, nyitottá és hallóvá segítsük alakítani a fiatalok szívét és lelkét, hogy

befogadhassák az Úr szavát, és a hívó szóra nagyvonalúan, követve a bibliai

példákat, igennel feleljenek.

Mindent készek vagyunk megtenni, hogy növekedjen az Isten népét szolgáló

papok és szerzetesek száma. De tudjuk azt is, hogy minden hivatás valójában

titok. Halljuk az Úr felszólítását is: "Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat

aratásába!". Az Úr szavát hallva lelkünkben arra az elhatározásra jutottunk, hogy

e sorokkal egy imaszövetséget hozzunk létre, melynek célja buzgó és folyamatos,

napi ima hivatások kiesdéséért.

E célra jelen soraimmal megalapítjuk a Prohászka Imaszövetséget, Prohászka

Ottokárról, Székesfehérvár boldog emlékű püspökéről, Magyarország apostoláról és

tanítójáról nevezzük el a szövetséget, mert nála nem tett többet senki a papi

hivatásokért.

Az imaszövetséghez való csatlakozás a szándék jelzésével, és annak az

Egyházmegyei Hivatal által való elfogadásával történik. Az Egyházmegyei Hivatal

mindazok szándékát elfogadja és a tagságról igazolást küld, akik a következőket

vállalják:

- Naponta imádkozik szent papokért és papi, szerzetesi hivatásokért

Hetente legalább negyed órányi szentségimádást végez papokért, hivatásokért,

vagy ugyanennyi időben olvassa a Szentírást

- Lehetősége szerint anyagilag támogatja a papképzést

- Lehetősége szerint részt vesz az Imaszövetség tagjaként az évi - október 10-hez

kapcsolódó - Prohászka misén a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban, mely

az Imaszövetség élő és meghalt tagjaiért kerül felajánlásra.

Tudjuk, hogy ma sok nehézséggel kell megküzdenie hivatásáért papjainknak, akiknek

sok elutasításban, magányosságban van részük. Ezért megalakítjuk az imaszövetség

papi tagozatát, mellyel segíteni akarjuk a papi szolidaritást, a papok személyes

kapcsolatait akarjuk erősíteni, és hivatásuk teljesítésében emberi kiteljesedésüket,

vonzó, sugárzó egyéniségük kialakulását akarjuk segíteniaz imádság eszközeivel.

Az imaszövetség papi tagozatának tagja lehet az, aki:

- Naponta imádkozik szent papokért és papi, szerzetesi hivatásokért

- Hetente legalább negyed órányi szentségimádást végez papokért, hivatásokért

- Havonta egy paptársát meglátogatja, vele testvéri kapcsolatát ápolja

- Lehetősége szerint részt vesz az Imaszövetség tagjaként az évi - október 10-hez

kapcsolódó - Prohászka misén a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban, mely

az Imaszövetség élő és meghalt tagjaiért kerül felajánlásra.


Isten áldása és a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának oltalmába

ajánljuk e szövetséget, és kérjük Jézust: imáink által adjon nekünk

új hivatásokat, ajándékozza meg egyházát szent és sugárzóan boldog életű papokkal.

Spányi Antal megyés püspök


Vianney Szent János, a papok példaképe és védőszentje               

A Prohászka Imaszövetség életéről részletesebben tájékozódhatnak az egyházmegye

honlapján: http://www.szfvar.katolikus.hu/proima/


A legfrissebb híreket megtaláljákhttp://www.szfvar.katolikus.hu/proima/hireinkosszes

linken.


joomla template