Június - a Jézus Szíve tisztelet ideje

NyomtatásE-mail

Június / Himnusz Jézus Szent Szívéhez

( 11 értékelés )

Az egri Érseki Papnevelő Intézet himnusza

Ó Jézusunknak szent Szíve!

Te papi szívnek mintaképe,

Ki keresed a lelkeket,

Kik rútul elszakadtak Tőled.

 

Ó, Jézus add kegyelmedet,

Hogy kövessük szent Szívedet,

Hogy mi Tenéked, Főpapunk,

Tisztán szentül szolgáljunk!

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Június / Ima Jézus Legszentebb Szívéhez

( 15 értékelés )

Engesztelő ima Jézus Legszentebb Szívéhez

Jézus legszentebb Szíve, te túláradó jóságodból kiárasztod szeretetedet az

emberekre, és biztos menedéket nyújtasz nekünk, bűnösöknek, Mária Szeplőtelen

Szíve által. Alázattal és bűnbánattal megvalljuk, hogy sokat vétettünk gondolattal,

szóval, cselekedetekkel és mulasztással, a hitben való lanyhasággal,

közömbösséggel, a felebaráti szeretet elhanyagolásával: kötelességeink

elmulasztásával; hálátlansággal is­teni jóságod iránt.

Bővebben...

   

NyomtatásE-mail

Június / Az "Ellenállhatatlan kilenced"

( 20 értékelés )

Az "Ellenállhatatlan kilenced"

Ezt imádkozta Pietrelcinai Szent Pio atya (Padre Pio) azokért, akik segítségét és

közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan

kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően

árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre –

és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Június / Jézus Szíve litánia

( 15 értékelés )

Jézus Szíve litánia

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve,

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,

Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen fölségű szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Bővebben...

   

NyomtatásE-mail

Június / II.János Pál Jézus Szent Szíve iránti tiszteletéről

( 15 értékelés )

II.János Pál Jézus Szent Szívének tiszteletéről

„Krisztus szívének misztériuma már fiatal korom óta szólt hozzám” - mondta

II. János Pál pápa péteri szolgálata kezdetén. Már, mint krakkói metropolita érsek

nagy jelentőséget tulajdonított Jézus Legszentebb Szíve liturgikus ünnepének.

1965-ben főegyházmegyéje híveihez intézett körlevelében így írt: „Jézus

Legszentebb Szívének tisztelete lehetővé teszi, hogy sajátos kapcsolatot

létesítsünk az Isteni Mester Személyével, mindazzal, ami Ő benne olyan

csodálatosan emberi.”

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Június / Jézus Szíve rózsafüzér

( 13 értékelés )

Jézus Szíve rózsafüzér

(öttizedes)

Felépítése:

Kereszt

Bevezetés (1+3 szem)

5 tized (5-ször 1+10 szem)

A rózsafüzér elmondása: (elsőpénteken)

Keresztvetés

Keresztre:

Hiszekegy

Bővebben...

   

NyomtatásE-mail

Június / Jézus Szíve - a megváltó szeretet szimbóluma

( 15 értékelés )

Jézus Szíve, mint szimbólum

A Jézus Szíve tisztelet dogmatikai megalapozása a Szentírásra megy vissza és a

hagyomány adataira támaszkodott. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó

szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról beszélt, hogy ne szomorítsuk meg

Isten lelkét, úgy lehet szó Jézus engeszteléséről is.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Június / A Jézus Szíve tiszteletről...

( 15 értékelés )

A Jézus Szíve tisztelet története

A középkorban már kimutatható bizonyos körökben a kifejezett Jézus Szíve

tisztelet, különösen a „német misztikusoknál” (1250-1350). Elmélkedésük anyaga az

Énekek éneke: az Egyház, mint Krisztus jegyese. A jezsuiták és a karthauziak

átvették a Jézus Szíve tiszteletet, és elterjesztették az Egyházban. Eudes Szent

János is buzgólkodott ebben.

Bővebben...

   
joomla template