Július - a Szent Vér hónapja

NyomtatásE-mail

Július / Sarlós Boldogasszony ünnepe

( 6 értékelés )

Sarlós Boldogasszony ünnepe

Az áldott állapotban lévő Mária ünnepe. A nap hagyományvilága szorosan kapcsolódik

Mária Erzsébetnél tett látogatásának evangéliumi történetéhez. Északi vidékeken ezen

a napon felvirágoztak egy széket és a ház elé tették, hogy ha arra járna a terhes

Mária, legyen hol megpihennie.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Július / Imák

( 14 értékelés )

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére,

Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére. Ő békességet szerzett a kereszten

ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden

bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket.

Genti oltárkép: a van Eyck (Huybrecht és Jan) testvérek műve 

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Július / A Szent Vér kultuszának története

( 14 értékelés )

 

A Szent Vér kultuszának története

A hagyomány szerint a Golgotán fölfogták és áhítattal őrizték a Krisztus oldalából

folyó Szent Vér egy részét. Nagy Károly ideje alatt egyéb Krisztus-ereklyék mellett,

azt a drágakőedényt is Nyugatra hozták Jeruzsálemből, melyben a Szent Vért

őrizték.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Július / Jézus Vére litánia

( 12 értékelés )

Jézus Vére Litánia

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,

irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen!

irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten,

irgalmazz nekünk!

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Július / Ima Szent Annához

( 7 értékelés )

Ima Szent Annához

Üdvözlégy ó Föld öröme, boldog Szent Anna,

édesanyja Máriának, Jézus Nagyanyja.

Magtalanok példája, minden szülő fáklyája,

A szüléstől rettegőknek gyámja, dajkája.

Láttad immár az egekből azt akit szültél,

Máriát, kit erényekben dúsan neveltél.

Ott láttad szent unokád, Jézust az égnek urát,

Ki nekünk is, ha megtérünk, örök üdvöt ád.

 

NyomtatásE-mail

Július / Jézus Szent Vérének rózsafüzére

( 17 értékelés )

Jézus Szent Vérének rózsafüzére

A rózsafüzér 7×7 fekete szemet tartalmaz, a hetedek között egy-egy érem található.

Bevezetés:

Hiszekegy... Miatyánk... Üdvözlégy (3-szor)...

Üdvözlégy titkok:

1. akinek Szent Vére értünk kiserkedt.

2. akinek Szent Vére értünk elfolyt.

3. akinek Szent Vére értünk kiömlött.

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Július / Litánia Szent Annáról

( 12 értékelés )

Litánia Szent Annáról 

Uram irgalmazz nekünk! 

Krisztus kegyelmezz nekünk! 

Uram irgalmazz nekünk! 

Krisztus hallgass minket! 

Krisztus hallgass meg minket. 

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk. 

Megváltó Fiúisten, 

Szentlélek Úristen, 

Szentháromság egy Isten, 

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk! 

Istennek Szent Anyja, 

Szüzeknek Szent Szüze, 

Dicsőséges Szent Anna asszony,

A Friwaldban álló Szent Anna oltár

Bővebben...

 

NyomtatásE-mail

Július / Ima Szent Anna közbenjárásáért

( 16 értékelés )

Ima Szent Anna közbenjárásáért

Uram, Isten, kegyelmes Atyám, Te választottad kegyelmesen

egyszülött Fiad anyjának szülőjévé Szent Annát.

A te kegyelmed tette őt az üdvözítés fönséges művének részesévé.

Hozzád könyörgünk, Uram: engedd, hogy az ő párfogásának segítségével

irgalmad és kegyelmed részesei lehessünk!

Szent Anna asszony, az áldott Szűz anyja, kérünk:

légy és maradj mindenkor pártfogónk Istennél!

Íme, teljesen rád bízzuk magunkat,

és oltalmadra hagyatkozunk minden testi-lelki ügyünkben.

Szent Anna rózsafüzér

Bővebben...