NyomtatásE-mail

Szeptember / Litánia a Szent Keresztről

( 8 értékelés )

Litánia a Szent Keresztről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Rubens: A kereszt felállítása

 

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szent Kereszt, az Atyaisten igazságosságának

és bölcsességének csodája Ments meg minket!

Szent Kereszt, a Fiúisten szeretetének győzelme Ments meg minket!

Szent Kereszt, a Szentlélek szeretetének tűzhelye Ments meg minket!

Szent Kereszt, az újszülött Megváltó első kívánsága Ments meg minket!

Szent Kereszt, az élő Krisztus szerelme Ments meg minket!

Szent Kereszt, Jézus szeretetének trónja Ments meg minket!

Szent Kereszt, Jézus szószéke Ments meg minket!

Szent Kereszt, Jézus áldozati oltára Ments meg minket!

Szent Kereszt, a haldokló Jézus végrendelete Ments meg minket!

Szent Kereszt, a föltámadt Jézus dicsősége és tisztessége Ments meg minket!

Szent Kereszt, Jézus ítélőszéke Ments meg minket!

Szent Kereszt, Jézus kormánypálcája Ments meg minket!

Szent Kereszt, isteni vérrel áztatott fa Ments meg minket!

Szent Kereszt, a kereszténység küzdő seregének zászlaja Ments meg minket!

Szent Kereszt, a tökéletesség királyi útja Ments meg minket!

Szent Kereszt, az üdvösség mintája Ments meg minket!

Szent Kereszt, isteni szeretet záloga Ments meg minket!

Szent Kereszt, az élet fája Ments meg minket!

Szent Kereszt, az üdvösség útja Ments meg minket!

Szent Kereszt, a Paradicsom kulcsa Ments meg minket!

Szent Kereszt, a nyomorultak segítsége Ments meg minket!

Szent Kereszt, a szegények vigasza Ments meg minket!

Szent Kereszt, a gyöngék ereje Ments meg minket!

Szent Kereszt, a betegek gyógyszere Ments meg minket!

Szent Kereszt, a haldokó hívők oltalmazója Ments meg minket!

Szent Kereszt, a gonosz lelkek megfélemlítője Ments meg minket!

Szent Kereszt, a küzdő Egyház kardja Ments meg minket!

Szent Kereszt, a szenvedő Egyház üdve Ments meg minket!

Szent Kereszt, a győzelmes Egyház dísze Ments meg minket!

Szent Kereszt, az angyalok öröme Ments meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Imádunk és áldunk, legszentebb Urunk, Jézus Krisztus.

Mert szent Kereszteddel megváltottad a világot.

Könyörögjünk!

Isten, aki a kereszt éltető lobogóját egyszülött Fiad drága vérével megszentelted,

add kérünk, hogy akik áhítattal tisztelik, oltalmát is élvezzék.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

joomla template