NyomtatásE-mail

November / Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére

( 13 értékelés )

Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére

Imádkozásának módja:

A kilenced, napi egyszeri imádságot jelent 9 napon át, a következő imákkal:

1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség

Majd ima:

Ó, Uram, Jézus, mi Istenünk, te Egyetlen, Legszentebb Királya és Uralkodója az

összes népnek!

Antonello da Messina: Salvator Mundi

Hozzád imádkozunk nagy reménységben, ó, Isteni Király,

irgalmadért, békéért, igazságért, és minden jóért.

Védelmezd meg, Urunk, Királyunk családunkat és szülőföldünket!

Őrizz meg minket, Legszentebb Urunk!

Védj meg minket az ellenségtől, és a Te igazságos Ítéletedtől!

Bocsásd meg ellened elkövetett bűneinket, ó, Hatalmas Király!

Megérdemeljük igazságos ítéletedet, mégis irgalmazz nekünk,

és bocsásd meg vétkeinket!

Bízunk nagy irgalmasságodban, ó, Félelmetes Király, meghajlunk Előtted, és

imádkozunk Hozzád: tedd Királyságodat megismerhetővé a földön! Ámen.

A kilenced története: A "Jézus, Minden Népek Királya" tiszteletet két amerikai

asszony előtt nyilvánította ki Jézus. Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez

az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől. (Puerto Rico, 1993.08.15.)

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott megtérésre, gyógyításra,

az egység megvalósítására, a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges

megerősítésre. Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen

ájtatosságon keresztül tisztelik. Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet,

ajánlják fel magukat az Édesanyjának, Máriának, mint Minden Kegyelem

Közvetítőjének. A Minden Népek Királya ájtatosság része a "Kilenced Jézus, az

Igaz Király tiszteletére".

A kilencedhez adott ígéretek:

Ez az egyszerű kilenced a legnagyobb ajándék Urunktól, Jézustól, melyhez ezeket

a rendkívüli ígéreteket tette:

"Megígérem, hogy minden alkalommal, mikor ezt a kilencedet imádkozzátok,

megtérítek tíz bűnöst, és tíz lelket az egyetlen hitre vezetek, tíz lelket szabadon

bocsátok a tisztítótűzből, s köztük sok papi lelket, és ítéletem kevésbé lesz

szigorú."

 

Forrás: Máthé Mária (szerk.): Misztikusok imagyűjteménye

joomla template