NyomtatásE-mail

December / A Kisded Jézus imádása - Szent Gertrúd nyomán

( 6 értékelés )

A Kisded Jézus imádása

Isteni kisded! Hogyan legyek képes kegyelmednek és szeretetednek túláradó

bőségét kellőképp' csodálni és imádni! Te, ki az élő Istennek öröktől fogva

egyszülött Fia, az égnek, földnek Ura, a királyok királya vagy,

Fra Filippo Lippi: A Gyermek imádása

 

elhagyod mennyei Atyád dicsőségének trónját, és leszállasz a sötét föld siralom

völgyébe; hozzánk a bűnt kivéve mindenben hasonló, gyenge és gyarló emberré

lettél, sőt mi több, siránkozó kisgyermekké, még megfelelő születéshelyet sem

találtál, hanem szükség vesz körül a betlehemi istállóban.

És miért teszed, miért tűröd mindezt?

Nemde azért, hogy a bűnei által kegyelemvesztett emberi nemet megváltsad;

hogy az eltévedetteket az üdvösség ösvényére visszavezessed: hogy az Isten

ellenségeit a mennyországnak megnyerjed, őket a földön és a mennyben örökké

boldoggá tegyed. Óh, mily végtelen a te irgalmad, mily csodálatos a te

kegyelmed, melyet a szegény emberek iránt tanúsítasz. Annál mélyebben borulok

le tehát előtted, óh isteni kisded, s imádlak szívem mélyéből.

Giotto: A mágusok imádása

 

Bárcsak ama lángoló áhítattal s szeretettel imádhatnálak, mellyel szűz Anyád,

Mária, Szent József, a jámbor pásztorok és a napkeleti bölcsek imádtak.

De imádlak és szeretlek legalább amennyire gyarlóságomtól kitelik, s

szeretetemet és hódolatomat a te parancsaid hű megtartásával akarom kimutatni,

míg csak e földön élek. Kerülni fogok mindent, ami neked nem tetszik, s

iparkodom a te megtestesülésed gyümölcseiben részesülni.

Óh drága kisded, én Istenem és Üdvözítőm, légy áldva, légy imádva mindenkitől.

Ámen.

 

Forrás: ppek.hu/Soós István

joomla template