NyomtatásE-mail

Január / Az ökumenikus imahét imái

( 5 értékelés )

Első napi imádság:

Mindenható és örök Isten! Együtt haladva a szolgálat királyi útján, Fiad elvezet

bennünket engedetlen arroganciánkból a szív alázatosságához. Egyesíts egymással

bennünket Szentlelked által, hogy a testvéreink felé végzett szolgálatunkon

keresztül a Te valódi arcod mutatkozhasson meg, a Te arcod, aki élsz és uralkodsz

mindörökkön örökké. Ámen.

2. napi imádság:

Hűséges Istenünk! Te mindig hű maradsz szavaidhoz minden időben. Hadd legyen 

bennünk is, ahogy Jézusban is megvolt, az állhatatos szereteted iránti türelem és

bizalom. Világosíts meg bennünket Szentlelkeddel, hogy igazságod teljességét ne

romboljuk le hirtelen hozott ítéleteinkkel, hanem inkább fedezzük fel mindenben

bölcsességedet és szeretetedet. Légy velünk, aki élsz és uralkodsz most és

mindörökkön örökké, Ámen.

3. napi imádság:

Vigasztalás Istene! Te a kereszt szégyenét a győzelem jelévé változtattad. Add,

hogy Fiad keresztje körül egyesülve imádjuk Őt a kegyelemért, amelyet szenvedése

által kínál nekünk. Szentlelked nyissa fel szemünket és nyissa meg szívünket, hogy

segíthessünk azokon, akik attól szenvednek, hogy még nem tapasztalták meg

közelségedet. Áldj meg minket Te, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.

Ámen.

4. napi imádság:

Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük győzelmedet a gonosz és a megosztottság felett.

Dicsőítünk Téged áldozatodért és feltámadásodért, amely legyőzte a halált. Segíts

bennünket mindennapi küzdelmeinkben. Szentlelked adjon erőt és bölcsességet,

hogy Téged követve a gonoszt jóval, a megosztottságot pedig megbékéléssel

győzhessük le. Ámen.

5. napi imádság:

Szerető és kegyelmes Istenünk! Taníts bennünket a békességedben való

részesedés örömére. Tölts el benünket Szentlelkeddel, hogy az ellenségeskedés

falait lerombolhassuk, mert ezek elválasztanak egymástól. A mi Békességünk, a

feltámadott Krisztus segítsen, hogy minden megosztottságot legyőzzünk és

egyesítsen bennünket Isten családja tagjaiként. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt,

akié - az Atyával és a Szentlélekkel együtt - minden tisztelet és dicsőség, és a föld

teljessége. Ámen.

6. napi imádság:

Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten Fia! Feltámadásod által győzedelmeskedtél a

halál felett és Te lettél az életnek Ura. Irántunk való szeretetedből bennünket 

választottál, hogy barátaid legyünk. Szentlelked egyesítsen Veled és egymással a 

barátság kötelékével, hogy hűségesen szolgálhassunk Téged a világban és

lehessünk örökkévaló szereteted tanúbizonyság tevői, mert Te élsz és uralkodsz

az Atyával és a Szentlélekkel, egy Isten örökkön örökké. Ámen.

7. napi imádság:

Mindeneknek Atyja! Arra hívsz, hogy egy nyáj legyünk Fiadban, Jézus Krisztusban.

Ő a mi jó Pásztorunk, aki zöldellő mezőkre, csendes vizekhez vezet és helyreállítja

lelkünk békességét. Őt követve hadd törődjünk azokkal is, akik meglátták bennünk

az egy igaz Pásztor, a mi Urunk Jézus Krisztus iránti szeretetet, aki él és uralkodik

Veled és a Szentlélekkel együtt, egy Isten örökkön örökké. Ámen.

8. napi imádság:

Mindenható Isten, mindenek Ura! Taníts minket dicsőséged titkán elmélkedni. Áldj

meg bennünket, hogy alázattal fogadjuk ajándékaidat és tiszteljük minden ember

méltóságát. Szentlelked erősítsen meg az előttünk álló lelki harcokban, hogy

egyesülve Krisztusban, vele együtt uralkodhassunk dicsőségben. Add meg nekünk

ezt Általa, aki megalázta magát és felmagasztaltatott, aki Veled és a 

Szentlélekkel él örökkön örökké. Ámen.


joomla template