NyomtatásE-mail

Május / Mária, a Sátán legfélelmetesebb ellenfele

( 15 értékelés )

Pater Michael Weigl májusi levele a híveknek (2006)

„Mária áthidalhatatlan ellenségeskedésben áll a Sátánnal, amelyet maga Isten élezett

ki. Montforti Grignon Szent Lajos "Arany könyve" "A Mária és a Sátán közötti nagy

végső harc" című fejezetében ezt írja: "Az Immaculata a legfélelmetesebb ellenfél, akit

Isten a Sátánnal szembe állított. Már a paradicsomban, amikor Mária még csak Isten

gondolatában létezett, Isten a legnagyobb gyűlöletet oltotta bele a Sátán ellen.

 

Megadott neki minden képességet, amivel az öreg kígyó gonoszságát leleplezheti, és

minden erőt, amivel ezt a gőgös, elvetemült szellemet legyőzheti, megsemmisítheti és

széttiporhatja. Ezért féli a Sátán a kígyó fejét széttaposó asszonyt jobban, mint

minden angyalt és szentet, bizonyos értelemben még jobban, mint magát Istent. Isten

hatalma természetesen végtelenül nagyobb, mint a Boldogságos Szűz Máriáé, hiszen

Isten végtelen és tulajdonságainak nincsenek határai. Mégis, Sátán jobban fél

Máriától, mint Istentől, mert sokkal jobban szenved attól, hogy nem maga Isten,

hanem az Ő alázatos szolgálólánya győzi le és bünteti meg. Számára sokkal

borzasztóbb Mária alázatától, mint Isten mindenhatóságától megaláztatva lenni. Ezen

kívül Isten szent anyjának egészen különleges erőt adott az ördöggel szembeni harcra.

Egy bűnös érdekében a Sátán számára ezért károsabb Mária egyetlen sóhaja, mint az

összes szentek imái. A kígyót széttaposó fenyegetése jobban kínozza, mint az összes

többi kín együttvéve."

Montforti Grignon Szent Lajos ehelyütt démonok tanúságtételére hivatkozik, akik

gyakran akaratuk ellenére a megszállottak szájából beszéltek.

Ezzel bizonyossá vált: a Sátán elleni harc is a Boldogságos Szűz Mária nagy

feladataihoz tartozik. Címeihez a kígyó széttiprója cím is hozzátartozik. Bár a Lorettói

litániában ez az elnevezés még nincs benne, de ősidőktől fogva számos képen úgy van

ábrázolva, amint szűz lábát a kígyó fejére teszi, miközben ez tehetetlenül vergődik és

görnyedezik.”

 

Forrás: katolikus-honlap.hu

joomla template