NyomtatásE-mail

Január / Ima Árpád-házi Szent Margithoz

( 11 értékelés )

Ima Árpádházi Szent Margithoz

Alázatosság és ártatlanság példaképe, szent Margit! Ki Jézus szívéért elhagytad a

királyi pompát, és az Úr tiszta jegyese lettél, íme Hozzád folyamodom és oltalmadba

ajánlom szívemet és lelkem tisztaságát!

Nagy alázatosságodra kérlek, őrizd szívemet, hogy meg ne rontsa a hiúság! Angyali

ártatlanságodra kérlek, ajánlj engem égi jegyesednek és az Ő szeplőtelen Anyjának,

hogy esedezésem által minden bűntől tisztán maradhassak. Ámen.

joomla template